Anna Sophia Bonde

 
 

Bibelstudium del 3 Credos Hjälmaredsläger

Bibelstudium över Hosea 11-14

Bibelstudium del 2 Credos Hjälmaredsläger

Bibelstudium över Hosea 4-6

Bibelstudium Credos Hjälmaredsläger

Första delen av bibelstudium över Hoseas bok, kap 1-2

Vid vägskälet - några tankar om svensk kristenhet idag

Föredrag från Claphaminstitutets 10-årsjubileum 23 januari A.D 2018

Om att leva nära Jesus

Bibelstudium 3:3 från Credos familjeläger, Hjälmared 22 juli 2017

Om individualitet och sammanhang

Bibelstudium 2:3 från Credos familjeläger, Hjälmared 21 juli 2017

Om glädjen i det kristna livet

Bibelstudium 1:3 från Credos familjeläger, Hjälmared 20 juli 2017

om C S Lewis och efterföljelse

Vad Narniaböckerna kan lära oss om efterföljelse Lund aug 2011

Våra vägar eller Guds väg - om att följa Jesus i vår tid

om tidsandan, Hes 37, kyskhetens betydelse, med Jesus blir det omöjliga möjligt Vänersborg maj 2012

Inte bara Gösta Berling - om präster i litteraturen

ett personligt urval av prästporträtt, från Jesper Svedberg till Eva Bexell

Olika i världen - ett i Kristus

om möjlighet till samexistens, ang ämbetsfrågan Osby sept 2011

Att älska sin nästa - är det möjligt?

om vrede och förlåtelse, Kain och Abel och bönen i dopgudstjänsten: Hjälp oss att ge din kärlek vidare... Malmö okt 2011

Helighet i våra relationer

om frihet, lydnad och möjligheten till helighet oss människor emellan Hudiksvall sept 2012

Vi är kyrkan - i världen

några tankar utifrån Paulus "i men inte av världen" och diken att undvika Kyrkodag, Fritsla sept 2012

Om längtan efter en frimodig kyrka

Svenska kyrkan idag - hur tar vi oss ur krisen? Gävle mars 2012

Den Gud som kommer oss till mötes

om småätande, hunger och längtan och att Gud längtar efter att vi ska längta efter Honom (Augustinus) Osby nov 2011

Quo vadis? Vart går du? - om Svenska kyrkan idag

några tankar om riktningen för SvK idag, utifrån Hes 37

Kämpa ni för att komma in genom den trånga porten - om Guds krav och våra egna

om helgelse och moralism KRAV-dag, Höllvikstrand aug 2011

Trons verklighet - om lärjungaskap i vår tid

några rubriker: Den huvudlösa ormen, varför är kyrkan så kraftlös?, kyskhetens betydelse Credo, Lund april 2011

Vad vill Herren med fädernas kyrka idag?

några av rubrikerna: Att våga gå på vattnet, Dopet - vad handlar det om egentligen?, Kyrkan som växtplats Skepplanda aug 2010 Kyrkhult feb 2011

Kärlekens väg - i våra liv och i världens liv

ett faste-föredrag/predikan om att vi bara kan ge vidare av det vi själva tagit emot Hörby mars 2010

Varför människan inte kan låta bli att synda

Föredraget hölls vid Frimodig kyrkas årsmöte i Jönköping, maj 2011

Detta är de senaste inläggen