Anna Sophia Bonde

 
 

När en vän konverterar...

ny dikt

Är frågan om Jesus Kristus likgiltig?

debattartikel om Stockholms stifts reklamkampanj

Ämbetskonflikten stjäl glädjen

några tankar om ämbetsfrågan och dess plats i svenskt kyrkoliv - med anledning av Tom Alandhs film i SVT

Min sista ledarkrönika i KT: Bara Gud kan gripa tag i ett stenhjärta

om väckelsen bland muslimer i Europa och hur kyrkan förhåller sig till den

Nämnde jag våra fina solceller...

om kyrkans uppdrag, att bjuda in till festen

Svårt att vara tacksam och förundrad

om framtidstro för kyrkan i centraliseringarnas tid

Kyrkan ska vara ett sjukhus i världen

rekyl på ledartext Kyrkans tidning 24/2013

Se, jag gör allting nytt!

om prästämbete, kontrollbehov och Andens inbjudan

En tro som kan kosta livet

några tankar kring de kristna konvertiterna

Världen är inte på riktigt

om artificiella och verkliga äventyr, och hur vi ställer oss till dem

Längtan efter ett helt hjärta

tankar i fastan om pragmatism och Gudstillit

Vi blir alltmer historielösa

om vikten av att ha kunskap om traditionen, av att vara fäst vid roten

Tacksamhetens utmaning

om Jahve, världsanden och Petter Stordalen

Det finns Någon som betalat vår skuld

om skuldkrisen, humanismen och försoningen Kyrkans tidning v 47/2012

Vi behöver vara en motkultur

om relationer i vår tid och vikten av att inte rädas den smala vägen

Smidigare kostym för framtida fattigdom

Svenska kyrkans försämrade ekonomi - hot eller möjlighet?

Majken skämdes inte för Halleluja!

om lundapoeten Majken Johansson och konsten att lyssna

Det storslagna förväntar vi oss bara av tv

om Linné, G K Chesterton och längtan efter väckelse i Svenska kyrkan

Loj teologi gör att folk konverterar

Vadan alla dessa konvertiter?

I krisen prövas herdeskapet

några tankar utifrån nyvalde tyske presidenten Joakim Gaucks besök i Sverige

Allsångskvällar räddar inte kyrkan

Signerat, Stilla veckan 2012

Walk-over till spökjägarna

om Svenska kyrkans ointresse för "ondskans makter i himlarymderna" Signerat-krönika i Kyrkans tidning 1 mars 2012

Andlig atrofi försvårar försoning

om ämbetsfrågan och dess olika diken

Medlem hellre än lärjunge

Signerat 50/2011 några tankar m anledning av Strukturutredningen

Vänstertrafik även i kyrkan

Signerat v 4

Detta är de senaste inläggen